Roskilde den 16. juli 2015

Hotel Prindsen i Roskilde er lukket som følge af konkurs

Skifteretten i Roskilde har den 14. juli 2015 afsagt konkursdekret over Prindsen i Roskilde A/S, CVR-nr. 30 55 95 09. Prindsen i Roskilde A/S stod for driften af Hotel Prindsen.

Advokat Henrik Selchau Poulsen fra Bruun & Hjejle er udpeget som kurator.

Da det ikke har vist sig muligt at opretholde driften af Hotel Prindsen eller på kort tid overdrage driften til en ny forpagter/lejer, har kurator den 16. juli 2015 måttet indstille driften af hotellet.

Gæster med planlagt indtjekning den 16. juli 2015 eller senere vil ikke kunne gennemføre deres ophold på Hotel Prindsen. Gæsterne vil modtage yderligere information direkte fra kurator.

Spørgsmål i relation til konkursboet kan rettes til:


Hotel Prindsen in Roskilde has been closed due to bankruptcy

On 14 July 2015, the Bankruptcy Court in Roskilde declared Prindsen i Roskilde A/S, CVR-no. 30 55 95 09, bankrupt. Prindsen i Roskilde A/S was the manager of Hotel Prindsen.

Attorney-at-law, Henrik Selchau Poulsen at Bruun & Hjejle has been appointed trustee of the estate.

As it has not been possible to continue the activities of Hotel Prindsen or to transfer the activities to a new manager/tenant within a short time frame, it has been necessary to close the hotel as of 16 July 2015.

Guests with a planned check-in on 16 July 2015 or later will not be able to carry out their stay at Hotel Prindsen. The guests will receive further information directly from the trustee of the estate.

Questions regarding the bankruptcy estate may be directed at:


Bruun & Hjejle
Nørregade 21
1165 København K
+45 33 34 50 00

Advokatfuldmægtig Johannes Hedegaard
jhe@bruunhjejle.dk
+45 21 83 53 13